DIDAKTIČKI MATERIJALI ZA NASTAVU HRVATSKOGA JEZIKA
Sabine Nagy i Mirela Šavrljuga
foto: Mirela Šavrljuga

Prvi sat na stranom jeziku (1)
Hrvatska slova
Daj, daj!
Optimist i pesimist
Diskusija: Moral
Diskusija: Nabaviti ribu?
Da ili ne?
7 pitanja
Prvi sat na stranom jeziku (2)
SMS poruke
Razumiješ li što čitaš? (Šegrt Hlapić)
A zaaašto?
Što su rekli prije toga?