Imenice u nominativu jednine i množine
Imenice s pridjevima u nominativu (Prvi snijeg)
Kakav, kakva, kakvo 1
Kakav, kakva, kakvo 2
Pitanja: Jesi li i ti tračibaba?
Glagol ići
Prošlost (A1)
Ulizice (posvojne zamjenice)
Obitelj Pužević (imenice ženskoga roda, B1)
Ispravljanje pogrešaka 1
Imperativ: Bračna svakodnevica
Pluralia tantum: Na putu optičaru
Vremena – kratki tekstovi (A1)
Duga i kratka množina imenica muškoga roda
Superlativ (Hrvatska – europski nacionalni park, B1)
Škola smrdi (prijedlozi)
U, NA, KOD, POD? (prijedlozi)
Povratno-posvojna zamjenica? (B1)
Hrvatski jezik ima 7 padeža – Pitanja (A2)
Pronađite pravo pitanje (B1)
Iste, ali različite (akuzativ imenica, A1+)
Akuzativ ili lokativ? Ići ili biti?
Akuzativ ili lokativ? Kupanje pored ovaca.
Kamo idemo? Gdje smo? (ak. ili lok?)
Padeži – Koji je odgovor točan?
Dativ (deklinacija)
Dativ jednine i množine (vježba 1)
Dativ jednine i množine (vježba 2)
Gdje se skrivaju dativ i akuzativ?
Instrumental (vježba)
Koji je to padež? (Moj omiljeni hobi)
Koji je to padež? (Sportski dan)
Koji je to padež? (Moja teta je najbolja na svijetu)
Ponavljanje padeža (1)
Pronađi tajni put 1
Smjeti / smijati se