Imenice u nominativu jednine i množine
Imenice s pridjevima u nominativu (Prvi snijeg)
Kakav, kakva, kakvo 1
Kakav, kakva, kakvo 2
Pitanja: Jesi li i ti tračibaba?
Glagol ići
Prošlost (A1)
Ulizice (posvojne zamjenice)
Obitelj Pužević (imenice ženskoga roda, B1)
Ispravljanje pogrešaka 1
Škola smrdi (prijedlozi)
U, NA, KOD, POD? (prijedlozi)
Povratno-posvojna zamjenica? (B1)
Hrvatski jezik ima 7 padeža – Pitanja (A2)
Iste, ali različite (akuzativ imenica, A1+)
Akuzativ ili lokativ? Ići ili biti?
Padeži – Koji je odgovor točan?
Dativ (deklinacija)
Dativ jednine i množine (vježba 1)
Instrumental (vježba)
Koji je to padež? (Moj omiljeni hobi)
Koji je to padež? (Sportski dan)
Koji je to padež? (Moja teta je najbolja na svijetu)
Pronađi tajni put 1
Smjeti / smijati se
Menü