Moj hrvatski alfabet
Ć ili Č?
Rod imenic
Nominativ imenic
Ča je jače? (Genitiv i lokativ)
Dativ jednine 1
Akuzativ 1
Akuzativ 2 (prepozicije NA i U)
Akuzativ 3
Akuzativ 4 (Ki triba ča ili koga?)
Njega je lako najti (Akuzativ ili lokativ?)
Instrumental imenic u jednini (vježba)
Imenice i pridjevi 1
Ovo je… Ovo su… Ovo nije… Ovo nisu…
Joj, opet lokativ!
MOJ i TVOJ
Posvojne zamjenice 1
DICA u padeži (deklinacija)
Ov/ova/ovo?
Kakov/kakova/kakovo?
Sadašnjost 1
Sadašnjost 2
Sadašnjost i prošlost: Domaća zadaća
Budućnost 1
Budućnost – vježba 1
Prošlost 1
Prošlost – vježba 1
Stavi budućnost u prošlost (vježba A1)
Ispravljanje rečenic (1)